_ هزینه ویزیت برای هر بیمار 104.000 تومان در نظر گرفته شده است که از طریق کارت های عضو شتاب قابل پرداخت خواهد بود.

بارگذاری...